Firma jest w pełni zaangażowana w ochronę zdrowia i bezpieczeństwo swoich pracowników, partnerów i klientów. Dlatego skrupulatnie przestrzegamy wszelkich zaleceń dotyczących higieny, aby w największym stopniu zapobiec wszelkim konsekwencjom. Zamówienia są realizowane na bieżąco, wydłużył się jedynie czas dostawy. Serwis przeprowadzamy niezmiennie, zachowując wszystkie standardy bezpieczeństwa.