• Pon - Pt: 8:00 - 18:00
  • +48 616 100 039
  • kontakt@odciagiteka.com
Filtercube 4H

Filtercube 4H

Czym jest Filtercube?
Centralne urządzenie filtrowentylacyjne Filtercube wyposażone w filtry patronowe stanowi idealne rozwiązanie dla prawie wszystkich problemów w obszarze filtracji dymów i pyłów.

Jak funkcjonuje urządzenie Filtercube?
Zanieczyszczone powietrze transportowane w rurociągu jest zasysane przez wentylator i doprowadzane do sekcji filtracyjnej. Tutaj zanieczyszczenia w postaci cząsteczek odkładają się na powierzchni materiału filtrów.

Product Description

Wkłady filtracyjne
Filtry patronowe są specjalnie przygotowane do filtracji dymów spawalniczych oraz pyłów powstających przy takich procesach jak cięcie termiczne (plazmowe) czy laserowe.
Liczne, znane przedsiębiorstwa z różnych branż zdecydowały się już na energooszczędne rozwiązania firmy TEKA i naprawdę na tym zyskały.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że filtracja cząsteczek frakcji respirabilnej <0,4 µm przebiega na optymalnym poziomie. Zastosowanie filtra patronowego TEKA SinTexx Plus oraz impregnacji materiału zwiększa stopień oddzielenia i gwarantuje go na poziomie bliskim 100%, co oznacza lepsze właściwości filtracji przy znacznie mniejszych stratach na ciśnieniu w stosunku do tradycyjnych systemów klasy M (DIN EN 60335-2-69:2008, zgodnie z testem IFA). Dobór tego materiału zapewnia długie czasy trwałości filtrów przy tych samych parametrach pracy oraz porównywalnie niskie wartości emisji, również dla najmniejszych drobinek pyłu w stosunku do tradycyjnie dostępnych filtrów z polipropylenu czy z membraną teflonową.

Proces oczyszczania
Filtry patronowe są oczyszczane strzałem sprężonego powietrza w odstępach zależnych od stopnia zabrudzenia. Wewnątrz filtra znajduje się element wypornościowy, który pozwala na równomierne rozprowadzenie podawanego impulsem sprężonego powietrza. Proces przebiega automatycznie lub może być wywołany manualnie. Cząsteczki utrzymujące się na powierzchni materiału odrywają się i opadają do pojemnika na pył.
Ciśnienie pracy na poziomie 2 – 4 bar w porównaniu do tradycyjnych systemów oczyszczania, opartych na dyszach rotujących, pozwala na oszczędność energii, pieniędzy oraz środowiska zewnętrznego.

Wentylator
Wentylatory TEKA odznaczają się stabilną budową, są lakierowane proszkowo i nie wymagają konserwacji ze względu na bezpośredni rodzaj napędu. Ponadto zastosowanie markowych silników podnosi stopień bezpieczeństwa pracy systemu oraz podkreśla jego wysoką wartość. W dostawie znajduje się tłumik oraz kolano.
Poziom hałasu poniżej 78 dB(A), opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w dodatkowy moduł wygłuszający, montowany na całej tylnej ścianie urządzenia, który zapewnia redukcję poziomu hałasu o ok. 4 dB(A).

Certyfikat
Seria produkcyjna Filtercube jest certyfikowana przez niemiecki instytut zgodnie z normą DIN EN ISO 15012-1 i została dopuszczona dla klasy spawalniczej W3 jako stacjonarne urządzenie dla odciągu dymów spawalniczych.
Praca w obiegu zamkniętym jest możliwa, oczywiście przy spełnieniu podstawowych warunków zapisanych w TRGS 528 oraz TRGS 560 (Niemiecka regulacja dotycząca substancji szkodliwych).

Zakres zastosowania
• jako centralny system odciągowy dla wielu stanowisk spawalniczych
• jako system odciągowy dla robotów spawalniczych
• jako system odciągowy dla stołów do cięcia termicznego oraz szlifowania
• jako system do ogólnej filtrowentylacji hali (system push-pull, system wypornościowy)
• jako system odciągowy w kombinacji ze stołem odciągowym
• jako system odciągowy dla stoczni (wykonanie specjalne)
• jako system odciągowy dla szlifowanie nieeksplozywnych materiałów
• ponadto wiele indywidualnych rozwiązań

Instalacja centralnego systemu filtrowentylacyjnego nie zwalnia administratora z obowiązku wyposażenia pracowników uczestniczących bezpośrednio w procesie produkcyjnym w środki ochrony osobistej (maski przeciwpyłowe, odciąg miejscowy, itp.)

W dostawie
W dostawie znajduje się kompletny, gotowy do eksploatacji system wraz z przełącznikiem gwiazda-trójkąt (od 5,5 kW) do sterowania wentylatorem. Podłączenie elektryczne musi zostać przeprowadzone przez specjalistę na miejscu u klienta.

Przegląd i serwis
Ogólnie jednostki TEKA odznaczają się łatwością ich obsługi. Bezobsługowe blachy kierunkowe na wejściu do urządzenia oraz w obszarze wsypu pyłu należą obligatoryjnie do wyposażenia urządzenia. Ponadto wszystkie elementy budowy są łatwo dostępne przez drzwiczki rewizyjne.
Łatwy dostęp do sekcji filtracyjnej oraz zaciskowy sposób mocowania filtra sprawia, że jego wymiana jest szybka i dziecinnie prosta. Konstrukcja pojemnika na pył została dokładnie przemyślana, dlatego też jego wyciągnięcie jest możliwe bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Na co należy jeszcze zwrócić uwagę?
Systemy filtrowentylacyjne maja sens, gdy minimalizują negatywny wpływ czynników szkodliwych na zatrudnionych pracowników.
Urządzenia służące do odciągu dymów spawalniczych nie zwalniają administratora urządzenia z wyposażenia swoich pracowników w odciąg miejscowy oraz w środki ochrony osobistej. Przy obróbce stali nierdzewnej zastosowanie miejscowego elementu wychwytującego zanieczyszczenia jest obligatoryjne. Pod pojęciem środki ochrony osobistej rozumie się w szczególności maski przeciwpyłowe do ochrony dróg oddechowych i inne tego typu rozwiązania. Znaczące jest również przestrzeganie najniższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy.

Wiele rodzajów pyłu (wśród nich także cząsteczki dymów spawalniczych) mają właściwości palne. Użytkownik jest zobowiązany podjąć środki zapobiegawcze przeciw występowaniu tego typu specyficznych niebezpieczeństw. W szczególności należy zwrócić uwagę, aby żadne źródła zapłonu nie zostały zassane podczas pracy urządzenia. Przy eksplozywnych materiałach należy złożyć osobne zapytanie na urządzenie zgodne z dyrektywą ATEX.

Możliwe zabezpieczenia
W ofercie TEKA znajduje się wiele opcjonalnie dostępnych systemów zabezpieczających urządzenia filtrowentylacyjne przed typowymi zagrożeniami: np. nadzór poziomu napełnienia, wczesne wykrywanie iskier, automatyka odłączania, czujka dymu, opróżnianie zbiornika sprężonego powietrza, odcięcie sekcji filtracyjnej, łapacz iskier czy osobne systemy przeciwpożarowe.

Additional Information

Filtrowane medium

suchy, niezaolejony pył/dym

Filtr wstępny

w zakresie dostawy

Powierzchnia filtracyjna

100 m2

Ilość wkładów patronowych

4 x 25m2

Rodzaj filtra

dla klasy pyłu zgodnie z DIN EN 60335-2-69:2008

Wydajność wentylatora

5000 m3/h

Maksymalne ciśnienie

3600 Pa

Punkt znamionowy pracy

3500 m³/h przy 2600 Pa

Moc silnika

4,0 kW

Napięcie zasilające

400V/50Hz

Pobór prądu

8,5 A

Prąd

3PH+N+PE

Poziom hałasu

ok 72 dB(A)

Króciec wlotowy

fi 315 mm (po lewej stronie)

Wyrzut powietrza

przez tłumik fi 315 mm o długości 900 mm po prawej stronie

Ciśnienie spręż. powietrza

2 – 4 bar

Sprężone powietrze

suche, niezaolejone (reduktor i odolejacz w gestii klienta)

Wydajność kompresora

75 l/min

Poj. pojemnika na pył

50 l

Wymiary

800x800x2920 mm